Bieži uzdoti jautājumi

Jūs vienmēr esat laipni lūgti uzdot mums jautājumus tieši, mēs labprāt uz tiem atbildēsim.


Jautājumi - dzeramais ūdens

Kur paliek vecie netīrumi, kas atdalās no caurulēm?
Dzeramā un karstā ūdens sistēmās tie izplūst pa krāniem un santehniskajām ierīcēm, lielāko tiesu ieplūstot kanalizācijā. Slēgtās sistēmās (apkure vai dzesēšana) netīrumu savākšanai jāuzstāda filtrs. 

Vai mums tas jādzer? Vai tas ir kaitīgi?
Vecās nogulsnes un uzslāņojumi tiek izšķīdināti mikroskopisku kristālu veidā, un šādā zemā koncentrācijā tos nav vizuāli iespējams konstatēt.  Uzslāņojumi lielāko tiesu sastāv no tiem pašiem minerāliem, kas dabīgi atrodami ūdens sastāvā. Tādējādi tie nav kaitīgi.

Vai magnētiskais lauks ir kaitīgs veselībai?
Lauks ir aktīvs tikai spoles caurules iekšpusē, kur notiek ūdens apstrāde. Iekārta parasti tiek izvietota tehniskās telpās, kur cilvēki uzturas reti. Veicot magnētiskā lauka mērījumus tikai 1 metra attālumā no ierīces, tā stiprums ir tāds pats kā, piemēram, tosterim.

Vai vecās caurules, pēc uzslāņojumu noārdīšanās, nesāk tecēt?
Uzslāņojumi cauruļu iekšpusē nebalsta un nepadara tās izturīgākas. Ja caurules jau ir ļoti sliktā stāvoklī, tās jāmaina pēc iespējas drīzāk. Protams, mēs nevaram atgriezt nevienu materiālu, kas jau ir korozijas rezultātā zudis.

Kā šis process ietekmē ūdens kvalitāti un garšu?
Daudzos gadījumos uzslāņojumi, izšķīdušie metāli un korozijas produkti (rūsa) rada ūdenim nepatīkamu piegaršu. Kad korozija ir apturēta un esošie uzslāņojumi un nogulsnes sāk noārdīties kontrolētākā veidā, ūdens kvalitāte un garša uzlabojas. 

Kāpēc šāda tehnoloģija nav obligāta prasība jaunām cauruļvadu sistēmām?
Šis jautājums tiek uzdots bieži. Mēs uz to nevaram atbildēt, jo mēs šo jautājumu nevaram izlemt. Tomēr, daudzos gadījumos, jaunu vai renovējamu māju celtniecības speciālisti ir izlēmuši aizsargāt savas jaunās sistēmas jau no paša sākuma pēc tam, kad ir saskārušies ar Bauer iekārtu uzrādītajiem lieliskajiem rezultātiem.

Jautājumi - tehniskie

Vai ar vienu iekārtu pietiek gan aukstā, gan karstā ūdens caurulēm? Kā ar apkures sistēmu?
Tas ir atkarīgs no tā kā sistēma ir uzbūvēta. Ja Bauer ūdens apstrādes ierīce ir uzstādīta tūlīt aiz ūdens skaitītāja, bet pirms sazarojuma (aukstā un karstā ūdens sadalītāja) pirms siltummaiņa, ar vienu iekārtu bieži vien pietiek. Ja ir atsevišķs boileris karstam ūdenim, iespējams, ka nepieciešama atsevišķa ierīce, kas tiek uzstādīta attiecīgajā kontūrā. Apkures sistēma (kā, piemēram, radiatoru tīkls) tipiski ir atsevišķa, slēgta sistēma. Tādējādi tai nepieciešama atsevišķa iekārta ar piemērotu filtru.

Kas mums jādara pēc tam, kad caurules ir iztīrītas?
Kad problēmas ir izzudušas, šī pati ierīce paliks darboties, lai novērstu problēmu atkārtošanos un nodrošinātu visas sistēmas nepārtrauktu aizsardzību visa tās dzīves cikla garumā.

Vai tā darbojas plastmasas caurulēs?
Jā, darbojas, jo pat plastmasas caurulēs var rasties aizsprostojumi,  īpaši apvidos, kur ir ūdens ar paaugstinātu cietību. Bauer ūdens apstrādes tehnoloģija novērš aizsprostojumu rašanos. Beztam, lielākā daļa plastmasas cauruļu sistēmu satur piederumus, ierīces un citus komponentus, kas ir izgatavoti no metāla un pakļauti korozijai.

Cik bieži ir jāmaina filtrs?
Tas ir atkarīgs no sistēmas stāvokļa un cik tajā ir netīrumu. Vispārējā gadījumā šis laiks variē no dažām dienām līdz pat 6-12 mēnešiem, kad tīrīšanas process it attīstījies tālāk. Īpaši sākumā pārbaudes un nomaiņas intervāli jāuztur pietiekami īsi. 

Cik daudz elektrības tā patērē?
Mazākās ierīces patērējamā jauda is 35W un lielākās – mazāk nekā 80W, tādējādi elektrības patēriņš un izmaksas ir niecīgi, salīdzinājumā ar iegūstamo labumu.

Vai tai ir vajadzīga apkope?
Pašai Bauer ūdens apstrādes ierīcei nav nepieciešama nekāda apkope, vienīgi slēgtās sistēmās izmantojamie filtri ir jāmaina.

Vai ir nozīme plūsmas virzienam?
Plūsmas virzienam nav nozīmes un spoles cauruli var instalēt gan horizontālos, gan vertikālos cauruļvados.

Vai to ir grūti instalēt? Kurš to dara un cik tas maksā?
Instalēšana ir samērā vienkārša. Kvalificēts santehniķis ar pievienoto instrukciju palīdzību to var izdarīt neilgā laikā. Instalācijas izmaksas ir niecīgas, salīdzinājumā ar iegūstamo labumu, ko niedz Bauer ūdens apstrādes sistēma.

Jautājumi - dzesēšana

Vai tā strādā sistēmās, kas sastāv no dažādiem materiāliem?
Jā, darbojas. Ja jums, piemēram, ir plastmasas caurules, kas savienotas ar metāla radiatoriem, iesakām tajā jau pašā darbības sākumā izvietot Bauer sistēmu. Ļoti bieži problēmas sāk rasties jau šādas sistēmas darbības sākumposmā. Bauer ūdens apstrādes sistēma samazinās vai pilnībā novērsīs šīs problēmas, kā arī ievērojami pagarinās sistēmas darbmūžu.

Vai mēs varam samazināt vai pilnībā izbeigt ķimikāliju izmantošanu?
Dzesēšanas sistēmās korozija un nogulšņu veidošanās vienmēr ir bijuši galvenie problēmu cēloņi. Piemēram,  plastmasas ražošanā ļoti dārgu instrumentu korozija ir novedusi pie inhibitoru izmantošanas. Rezultāts, lielākoties, kā liecina ūdens paraugi, ir bijis pretējs: metālu izšķīšana ir tikai palielinājusies. Pēc Bauer ūdens apstrādes sistēmas, kopā ar atbilstošiem filtriem, uzstādīšanas un tikai tīra ūdens ievadīšanas sistēmā, korozija ir jūtami palēninājusies vai pat pilnībā apstājusies. Papildus tam, ir apstājusies arī mikrobu vairošanās, novēršot nepieciešamību pēc dārgiem biocīdiem, kas, skatoties arī no vides aizsardzības skatupunkta, ir liels ieguvums.

Vai tā darbojas arī glikola sistēmās?
Jā, darbojas. Jāņem vērā, ka dažreiz korozijas inhibitori tiek sajaukti ar glikolu, tādējādi patiesībā pāatrinot koroziju. Tīra glikola + ūdens maisījums, pēc mūsu pieredzes, ir mazāk kaitīgs.

Vai mēs varam atstāt ķimikālijas sistēmā?
Izmantojot Bauer ūdens apstrādes sistēmu, ķimikālijas nav nepieciešamas. Tā kā tīram ūdenim ir vislielākā siltumvadītspēja, tad nav iemesla atstāt ķimikālijas sistēmā. Tādējādi, ķimikālijas ir jāizskalo no sistēmas pirms Bauer iekārtas uzstādīšanas.

Vai tā ietekmē dzesēšanas kvalitāti?
Tīra ūdens un tīru siltumapmaiņas virsmu kombinācija garantē vislabāko dzesēšanas veiktspēju. Pat plāns kaļķakmens vai nosēdumu slānītis darbojas kā izolators, radot ievērojamus efektivitātes zudumus. Mikrobu vairošanās un bioplēvju rašanās var vēl jo vairāk samazināt sistēmas veiktspēju. Visu šo faktoru negatīvo iespaidu var novērst vai samazināt līdz minimumam ar Bauer ūdens apstrādes sistēmas palīdzību.

Jautājumi - vispārīgie

Cik lielu apkures izmaksu ietaupījumu ar ierīci iespējams panākt?
Tas atkarīgs no sākotnējās situācijas – cik daudz nogulšņu, nosēdumu un uzslāņojumu tās darbības laikā ir uzkrājies galvenajos sistēmas komponentos: siltummainī/boilerī, vārstos un radiatoros. Pat plāns kaļķakmens vai nogulšanu slānis uz siltumapmaiņas virsmām rada nepieciešamību pēc būtiska ūdens temperatūras un plūsmas ātruma palielinājuma siltummainī, lai panāktu vēlamo ūdens temperatūru. Jo tīrāka sistēma, jo augstāka efektivitāte un mazāk enerģijas nepieciešams šī paša siltuma daudzuma panākšanai.

Vai jūs piedāvājat arī filtrus?
Jā, mēs piedāvājam gan ļoti augstas kvalitātes filtrus, gan filtru kārtridžus, kas paredzēti optimālu filtrēšanas rezultātu iegūšanai visu tipu slēgtās cirkulācijas sistēmās. Atvērtām cirkulācijas sistēmām, kā, piemēram, dzesinātāji, mēs piedāvājam īpaši tiem radītus filtrus.

Jautājumi - apkure

Vai vecā rūsa un netīrumi atdaloties nerada aizsprostojumus vārstos?
Tie atdalās ļoti nelielu daļiņu veidā, kas nerada problēmas. Slēgtās sistēmas vienmēr ir nepieciešams atsevišķs filtrs, lai izfiltrētu netīrumus.

Cik bieži mums ir jāpārbauda filtrs un vai tas ir grūti izdarāms?
Tas atkarīgs no tā, cik netīra ir sistēma. Nomaiņas intervālu var viegli noteikt pirmo instalācijai sekojošo nedēļu laikā. Filtra kārtridža pārbaude un nomaiņa ir ļoti vienkārša procedūra, un mēs piegādājam instrukcijas kā tas darāms.

Kādās ir ierīces darbības izmaksas?
Mazākās ierīces patērējamā jauda is 35W un lielākās – mazāk nekā 80W, tādējādi elektrības izmaksas ir praktiski nenozīmīgas. Papildus izmaksas, ko rada filtru kārtridžu nomaiņa, ir ļoti nelielas, salīdzinot ar pastāvīgām servisa un remonta izmaksām.

Kā es varu būt pārliecināts, ka tā patiešām darbojas?
Mēs paņemam ūdens paraugu sākumā un otru kontroles un salīdzināšanas vajadzībām aptuveni pēc 6-18 mēnešiem. Paraugi tiek nosūtīti sertificētai laboratorijai uzticamas un neatkarīgas analīzes veikšanai.
Apkures sistēmās efektivitātes zudums apstāsies un sāksies uzlabojums. Tas, visbiežāk, vispirms ir pamanāms ar temperatūras paaugstināšanos telpās apkures sezonas laikā, kas dod iespēju attiecīgi pieregulēt ūdens padeves temperatūru. Papildus pakāpeniskai efektivitātes atjaunošanai, sistēmas un tās komponentu, piemēram, radiatoru vārstu, darbība pamanāmi uzlabosies.

Vai mēs patiešām varam pārstāt izmantot ķimikālijas savā apkures sistēmā?
Daudzos gadījumos ķimikāliju izmantošana ir, iespējams, bijis cēlonis nenormāli augstam dzelzs saturam pirmējos ūdens paraugos. Augsts dzelzs (rūsas) saturs rada problēmas un darbības traucējumus, kā arī palielina remonta izmaksas. Ar Bauer ūdens apstrādes iekārtas palīdzību metālu izšķīšanas procesu var samazināt līdz minimumam un izfiltrēt esošos netīrumus, tādējādi nodrošinot sistēmas darbības atjaunošanos sākotnējā režīmā.

Vai mēs varam atstāt ķimikālijas sistēmā?
Izmantojot Bauer ūdens apstrādes sistēmu, ķimikālijas nav nepieciešamas. Tā kā tīram ūdenim ir vislielākā siltumvadītspēja, tad nav iemesla atstāt ķimikālijas sistēmā. Tādējādi, ķimikālijas ir jāizskalo no sistēmas pirms Bauer iekārtas uzstādīšanas.

Ko nozīmē, ja ūdens paraugs neuzrāda problēmas?
Parasti tas saistīts ar zemākiem korozijas rādītājiem. Dažādu materiālu kombinācijas un zemākas temperatūras apvienojumā ar mazāka diametra caurulēm un moderniem mikrokanālu vārstiem, ir novedušas pie palielināta jutīguma pat pret nelieliem netīrumiem.  Daudzos gadījumos, par spīti tam, ka ūdens paraugos neuzrādās nekādas problēmas, sistēmas nedarbojas pienācīgi. Pēc Bauer ūdens apstrādes sistēmas uzstādīšanas, problēmas ir izzudušas.

Vai iekārta jāuzstāda pirms vai pēc siltummaiņa?
Uzstādīšanas vietai nav kritiskas nozīmes, tomēr mēs rekomendējam, ja vien iespējams, iekārtu uzstādīt pirms siltummaiņa.

Kur un kā jāuzstāda filtrs?
Vislabāk ir sekot instrukcijai un instalēt filtru virs sistēmas sūkņa, lai nodrošinātu pietiekamu spiediena starpību. Papildus tam, viens no diviem nepieciešamajiem apkopes vārstiem ir jāaprīko ar plūsmas regulāciju.

Pasūtiet jauno Bauer Dizaina Rokasgrāmatu

Oficiālā Bauer Dizaina Rokasgrāmata sniegs jums plašu tehnisko informāciju par mūsu produktiem, iekļaujot norādnes savām vajadzībām piemērotas ierīces izmēra un jaudas noteikšanai, detalizētas instalācijas instrukcijas un pat visu mūsu produktu CAD attēlus (2D un 3D).

Dizaina Rokasgrāmata

Bauer ATP Cup

Bauer Watertechnology is the proud title sponsor of the Bauer Cup - a very highly regarded tennis tournament belonging to the ATP Challenger series that is hosted by House of Sports in Erlangen, northern Bavaria.  For more information about the  tournament head to their  official site through the following link: 

www.bauer-wt-cup.de
ATP Tournament