«
»

Novērsiet koroziju un kaļķakmens veidošanos jūsu cauruļvadu sistēmā

Mēs izveidosim un nosūtīsim jums labāko risinājumu tieši jūsu sistēmai.

Pārtikas rūpniecība

Pārtikas, dzērienu un alus rūpniecībai ikdienā jārod aizvien kompleksāki risinājumi. Uzņēmumi sastopas ar aizvien pieaugošu izmaksu spiedienu, tajā pašā laikā jāapmierina arī aizvien pieaugošā patērētāju vēlmju dažādība.

Lai spētu ražot produkciju ar optimāliem izdevumiem un kvalitāti, jūs esat atkarīgi no modernām, uzticamām ražošanas iekārtām un procesiem.

Tiklīdz, tieši vai netieši, ūdens ir iesaistīts jūsu ražošanas procesā, varat pielietot Bauer Watertechnology risinājumus, lai optimizētu pievienotās vērtības ķēdi un nodrošinātu jūsu ražošanas iekārtu darbību arī nākotnē.

Plastmasas ražošana

Sīva konkurence piespiež plastmasas ražotājus piedāvāt lieliskas kvalitātes produktus par salīdzinoši zemām cenām. Lai apmierinātu šādas prasības, jāminimizē ražošanas darbību sekvences un izmaksas.

Bauer Watertechnology, plastmasas rūpniecības ilglaicīgs partneris, piedāvā savus produktus, kas palīdz kompensēt pieaugošās ūdens izmaksas un aizvien stingrākās vides aizsardzības prasības. Ar mūsu piedāvātā risinājuma, kas sastāv no bezķimikāliju ūdens apstrādes ierīces un piemērota filtra, var izvairīties no nosēdumu veidošanās iekārtu dzesēšanas kontūros. Ar mūsu tehnoloģiju aprīkotās dzesēšanas un apkures sistēmās lielākoties nav nepieciešams veikt apkopes, tādējādi nodrošinot augstu produktivitāti un samazinot kopējās ražošanas izmaksas. 

Dzīvojamās un sabiedriskās ēkas

Apkures un ūdensapgādes izmaksām nepārtraukti pieaugot, aizvien svarīgāk ir uzturēt un uzlabot esošo cauruļvadu sistēmu funkcionalitāti un efektivitāti visa veida ēkās: dzīvojamajās, komerciālajās, kā arī sabiedriskajās.

Bauer Watertechnology ir radījusi tehnoloģiju, kuru var izmantot, lai ievērojami samazinātu apkures, dzesēšanas un apkopes izmaksas. Izmantojot mūsu bezķimikāliju tehnoloģiju, ir iespējams ar ilgstošu efektu līdz minimumam samazināt slāņojumus un nogulsnes visās apkures, dzesēšanas un ūdensapgādes sistēmās. Tas palīdz aizsargāt visu sistēmu pret bojājumiem un kļūmēm, kā arī pret efektivitātes zudumiem, kas ir visbiežākie palielināta patēriņa iemesli sistēmas dzīves ciklā. Vecās ēkās pakāpeniska siltummaiņu, vārstu un radiatoru attīrīšana visbiežāk dod ievērojamu enerģijas ietaupījumu, pateicoties sistēmas efektivitātes atjaunošanai.

Mūsu tehnoloģija ir balstīta uz universālu un plaši izpētītu darbības mehānismu, kas rodas ūdens fizikālajās īpašībās optimizēta, mainīgas frekvences elektromagnētiskā lauka iedarbībā, potenciāla mobilizāciju un izmantošanu. Mūsu pamatuzdevums vienmēr ir bijis izpildīt mūsu solījumus praksē. Tā rezultātā, tūkstošiem apmierinātu klientu ir sniegta iespēja izbaudīt mūsu tehnoloģijas unikālās priekšrocības savās mājās. 

Transports un satiksme

Mūsdienīga transporta sistēma nozīmē ne tikai uzlabotu mobilitāti un precīzu darbību pieaugošu izmaksu spiediena apstākļos, bet arī augstākiem nekā jebkad agrāk drošības standartiem un virzību uz ilgtspēju un oglekļa dioksīda samazināšanu.

Bauer Watertechnology piegādā komponentus aviācijas un kosmosa  lidaparātu servisa industrijai. Piemēram, mūsu tehnoloģija palīdz samazināt ķīmisko piedevu izmantošanu atledošanā. Neatkarīgi no šīs tiešās izmaksu samazināšanas un labuma apkārtējai videi, tiek samazinātas arī darbības un uzturēšanas izmaksas. Spārnu virsmas, pateicoties samazinātai ķimikāliju koncentrācijai, tiek apstrādātas daudz maigāk, tiek samazināts arī enerģijas patēriņš un sūkņu defekti.

Kuģniecībā mūsu tehnoloģija tiek izmantota, piemēram, saldūdens apgādes sistēmās, lai novērstu kaļķakmens nosēdumus caurulēs un to radītos augstos uzturēšanas izdevumus. Citu starpā, arī Skandināvijas valstu ledlaužu flote ir izmantojusi ar labām sekmēm mūsu tehnoloģiju.

Dzeramais ūdens

Bauer Watertechnology ir radījusi risinājumu cauruļvadu iekšējai tīrīšanai un aizsardzībai, ko var izmantot visa tipa ēkās, lai optimizētu izmaksas un sekotu īpašuma vērtībai ilgtermiņā. Neatkarīgi no tā, vai runājam par vienas ģimenes savrupmāju vai par lielāku ēku, mūsu tehnoloģija spēj samazināt līdz minimumam kaļķakmens nogulšņu veidošanos un uzlabot cauruļvadu sistēmas noturību pret koroziju. Papildus tam tiek ievērojami samazināta ūdens brūnā duļķainība, ko izraisa nekontrolēta katlakmens un korozijas produktu atdalīšanās no cauruļu iekšējām virsmām ūdens spiediena un tecējuma izmaiņu rezultātā, kad tiek izmantoti krāni un vārsti. Visa sistēma, iekļaujot piederumus, vārstus un citus komponentus līdz par ūdeni savā darbībā izmantojošām ierīcēm, tiek aizsargātas un to apkopes intervāli un kalpošanas ilgums palielināti.

Vecās ūdensapgādes sistēmās Bauer ūdens apstrādes sistēma rada pakāpenisku esošo kaļķakmens slāņu sairšanu un novērš jaunu slāņu rašanos. Papildus ietaupījumi, kā arī ieguvumi vides aizsardzībai, tiek iegūti karstā ūdens sagatavošanā pateicoties vienkāršam faktam, ka tīrāki sildelementi un siltummaiņi nozīmē arī augstāku darbības efektivitāti un zemāku kopējo enerģijas patēriņu.  Visa to dzīves cikla laikā iegūtais ietaupījums var sastādīt ievērojamu summu. Papildus ekonomija tiek panākta tīrīšanā un mazgāšanā, pateicoties, piemēram, vienkāršākai  un vieglākai kaļķakmens nosēdumu novēršanai un samazinātai nepieciešamībai pēc veļas pulvera un citiem tīrīšanas līdzekļiem. 

Elektronika

Elektronikas komponentu ražotājiem jānodrošina īpaši augsti kvalitātes standarti. Pateicoties tirgus globalizācijai, konkurences spiediens nepārtraukti pieaug. Piegādes termiņu ievērošana un izvairīšanās no ražošanas dīkstāves ir kļuvušas par īpaši svarīgiem faktoriem.

Bauer Watertechnology bezķimikāliju ūdens apstrādes ierīces, kombinācijā ar piemērotām filtru sistēmām, palēnina un neitralizē gan koroziju, gan nogulsnes ražošanai kritiski svarīgos dzesēšanas un atlaidināšanas kontūros. Šādā veidā dārgu iekārtu dīkstāves un ražošanas procesu laiks var tikt saīsināti.

Ar mūsu tehnoloģijas palīdzību ķimikāliju izmantošana var tikt samazināta līdz minimumam vai pat var pilnībā izzust vajadzība pēc tās, kas rada vēl papildus izdevumu samazinājumu, kā arī palīdz uzņēmumiem sasniegt savus sociālās atbildības mērķus – augstākus darba drošības un ilgtspējīgas saimniekošanas standartus.

Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzības iestāžu galvenais mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti līdz pat sirmam vecumam. Tā kā daudzās valstīs notiek iedzīvotāju novecošanas process, palielinās arī nepieciešamība sabalansēt veselības aizsardzības izdevumus nacionālā līmenī. Milzīgs ķīmisko līdzekļu daudzums katru gadu tiek patērēts higiēnai un dezinfekcijai, kā arī dažādu medicīnas iekārtu darbībā. Tomēr, pārmērīga ķīmisko līdzekļu izmantošana ir ļoti problemātiska ne tikai no veselības un vides aizsardzības skatupunkta - tā ir arī ievērojams izdevumu radītājs faktors.

Daudzās jomās ar Bauer ūdens apstrādes tehnoloģijas palīdzību, ķimikāliju izmantošanu var samazināt līdz minimumam. Piedevu patēriņš un izmaksas, kā arī darbības, piemēram, tīrīšana un uzturēšana, izmaksas tiek samazinātas. Ar labiem rezultātiem mūsu ierīces tiek izmantotas zobārstniecības praksēs. Pateicoties Bauer tehnoloģijai, sprauslas un uzgaļi darbojas uzticamāk, instrumentu tīrīšanas cikls ir jūtami pagarinājies, nodrošinot augstāku produktivitāti un ienesīgumu.

Viesnīcas un restorāni

Cauruļvadu sistēmas visa tipa HoReCa iekārtās tiek pakļautas lielai slodzei un stingriem noteikumiem higiēnas standartu un instrukciju veidā;  vienlaicīgi sekošana klientu vēlmēm un gaumei rada aizvien pieaugošu spiedienu uz cenām. Kritiski nepieciešamā tīrīšana un iekārtu uzturēšana ir viens no svarīgākajiem izmaksu posteņiem. Problēmas un izaicinājumi vēl jo vairāk saasinās rajonos, kur grūtības rada ūdens cietība, kas rada darbības traucējumus un avārijas cauruļvados, santehnikā un ūdeni izmantojošu ierīču darbībā - piemēram, kafijas un espreso automāti, trauku mašīnas u.t.t.

Visa dzeramā ūdens un/vai karstā ūdens padeves cauruļvadu sistēma, kopā ar visiem tās komponentiem un kritiski svarīgām ierīcēm, var tikt aizsargāta pret kaļķakmens nosēdumiem un rūsu, izmantojot Bauer Watertechnology bezķimikāliju ūdens apstrādes ierīci. Bauer Pipejet iekārta, kurai, pēc tās sākotnējās uzstādīšanas, nav vajadzīga pilnīgi nekāda apkope, nodrošina ekonomisku, vispārēju un pastāvīgu cauruļvadu aizsardzību pret koroziju, potenciāli dārgām noplūdēm un ūdens radītiem bojājumiem. Kopā ar piemērotu filtru sistēmu, to var izmantot apkures un dzesēšanas sistēmās. Bauer Pipejet arī uzlabo sistēmas efektivitāti, uzturot siltummaiņus, izstarojošās virsmas, kā arī pašu ūdeni ideālā stāvoklī.

Mežrūpniecība

Celuloze un papīra izstrādājumi bieži vien ir nepieciešami ar īsu piegādes laiku – elastīgi organizēts ražošanas process, „tieši laikā” piegādes un pastāvīgi augsta kvalitāte ir galvenie kritēriji, lai būtu pārākiem par konkurentiem. Dažādi ūdenssaimniecības aspekti arī kļūst aizvien svarīgāki.

Pateicoties Bauer Watertechnology Pipejet pielietojumam kopā ar saderīgām filtru sistēmām, nogulšņu un aizsērējumu veidošanās daudzās ūdeni izmantojošās dzesēšanas, apkures un lubrikācijas kontūros, kas sastopami tipiskā celulozes un papīra rūpnīcā vai kokzāģētavā, var tikt samazināta līdz minimumam. Tam ir ļoti pozitīva ietekme uz sistēmas darbību, apkopi un efektivitāti, tā rezultātā arī uz visu ražošanas iekārtu produktivitāti un darba kārtību.

Papildus iepriekš minētajam, ievērojamu izmaksu samazinājumu un labumu apkārtējai videi rada samazināta ķimikāliju izmantošana un notekūdeņu apstrāde un novadīšana. Priekšrocības, ko sniedz mūsu ūdens apstrādes sistēma, ir patiešām daudzpusīgas.

Metālapstrāde

Aizvien pieaugošās globālās konkurences apstākļos precizitāte, piegāžu uzticamība un optimizēti ražošanas procesi kļūst aizvien svarīgāki. Vienlaicīgi, metālapstrādes industrija ir pakļauta aizvien lielākam cenu spiedienam.

Bauer Watertechnology ir radījusi komponentus, kas var tikt izmantoti dažādu ražošanas procesu izmaksu samazināšanā. Pielietojot mūsu bezķimikāliju ūdens apstrādes tehnoloģiju, dažāda veida nogulšņu veidošanās, ko rada korozija un minerāli pašā ūdenī, var tikt samazināta līdz minimumam. Kombinācijā ar piemērotu filtru sistēmu, šī tehnoloģija spēj arī novērst jutīgu dzesēšanas vai apkures sistēmu aizsērēšanu, kas rada tiešu labumu saīsinātas dīkstāves un apkopes laika veidā, vienlaicīgi pagarinot iekārtu darba laiku.

Unikālie Bauer Watertechnology radītie un piedāvātie risinājumi var tikt pielietoti, lai optimizētu jūsu pievienotās vērtības ķēdi, lai nodrošinātu jūsu ražotnes darbību arī nākotnē un samazinātu izmaksas visos ražošanas procesos, kuros iesaistīts ūdens.

Energoapgāde

Pasaulē aizvien pieaugošais pieprasījums pēc elektroenerģijas, regulācijas atcelšana un tirgus liberalizācija uzstāda jaunus izaicinājumus visam enerģijas ražošanas sektoram. Gan kā operatoram, gan pakalpojuma sniedzējam, gan ražotājam, inovatīvas koncepcijas ir nepieciešamas, lai milzīga izmaksu spiediena apstākļos palielinātu produktivitāti un efektivitāti. Ražotņu dīkstāve un svarīgu komponentu darbības traucējumi ļoti ātri noved pie ļoti augstām darbības izmaksām un zaudējumiem.

Bauer Watertechnology piedāvā enerģijas ražotājiem risinājumus darbības izmaksu samazināšanai. Mūsu produkti, savienojumā ar atbilstošām filtru sistēmām, aizsargā dzesēšanas un apkures kontūrus, novēršot to aizsērēšanu bez nevajadzīga ķimikāliju daudzuma pievienošanas sistēmā cirkulējošajam šķidrumam. Pielietojuma spektrs ir patiešām plašs un dažāds: no transformatoru eļļas dzesēšanas līdz pat siltummaiņu sistēmām enerģijas ražošanā.

Dzesēšanas torņi

Gaisa kondicionēšanas sistēmas mūsdienās ir absolūta nepieciešamība gan tirdzniecības centros, gan biroju ēkās.

Nogulšņu un korozijas novēršana gaisa kondicionēšanas sistēmās ir ļoti svarīga. Nestrādājoša kondicionēšanas sistēma rada lielu apmeklētāju skaita vai produktivitātes samazinājumu.

Slēgtām sistēmām, taču arī atvērtām un kombinētām sistēmām ar dzesinātājiem Bauer Watertechnology piedāvā 100% bezķimikāliju ilgtspējīgu ūdens apstrādes risinājumu, kas, kombinācijā ar piemērotu filtru sistēmu, uztur cauruļvados kristāldzidru ūdeni, un cauruļvadus, siltummaiņus un citas ierīces brīvas no nogulsnēm un uzslāņojumiem.

Pateicoties iekārtu tīrajām virsmām, ir iespējams iegūt visas sistēmas labāku veiktspēju, vienlaicīgi samazinot nepieciešamību pēc remontiem un iegūstot zemāku ūdens un enerģijas patēriņu.

Bauer, dodot ieguldījumu vides saglabāšanā.

Pasūtiet jauno Bauer Dizaina Rokasgrāmatu

Oficiālā Bauer Dizaina Rokasgrāmata sniegs jums plašu tehnisko informāciju par mūsu produktiem, iekļaujot norādnes savām vajadzībām piemērotas ierīces izmēra un jaudas noteikšanai, detalizētas instalācijas instrukcijas un pat visu mūsu produktu CAD attēlus (2D un 3D).

Dizaina Rokasgrāmata

Bauer ATP Cup

Bauer Watertechnology is the proud title sponsor of the Bauer Cup - a very highly regarded tennis tournament belonging to the ATP Challenger series that is hosted by House of Sports in Erlangen, northern Bavaria.  For more information about the  tournament head to their  official site through the following link: 

www.bauer-wt-cup.de
ATP Tournament