Dažniausiai Užduodami Klausimai

Maloniai prašome kreiptis į mus ir tiesiogiai,
mes mielai atsakysime į visus jms rūpimus klausimus.

D.U.K. - Geriamasis vanduo

Kur iš vamzdžių dingsta nuosėdos?
Geriamojo ir karšto vandens sistemose nuosėdos pašalinamos per čiaupus. Uždarose šildymo ar vėsinimo sistemose tuo pasirūpina sumontuotas filtras.

Ar mes galime jį gerti? Ar tai ne žalinga?
Senieji nuosėdų sluoksniai yra ištirpinami iki tokių mažų, mikroskopinių kristalų, kad neįmanoma jų vizualiai aptikti. Nuosėdų sluoksniai dažniausiai susidaro iš natūralių vandens mineralų, todėl jie nėra kenksmingi.

Ar magnetinis laukas kenkia sveikatai?
Magnetinis laukas yra aktyvus tik vamzdžių viduje, kur vanduo ir yra valomas. Bauer įrenginys paprastai montuojamas atskiroje ūkinėje patalpoje, o didžiausias magnetinio lauko poveikis, kuris maždaug atitinka duonos skrudintuvo skleidžiamą magnetinį lauką, jaučiamas tik apie vieną metrą nuo įrenginio.

Ar senas vamzdynas nepradės trūkinėti, ištirpdžius nuosėdų sluoksnius?
Nuosėdų sluoksniai vamzdyno viduje nesustiprina vamzdžių. Jei jau vamzdynas labai silpnos būklės, būtina kuo greičiau jį atnaujinti. Žinoma, Bauer įrenginys neatstato vamzdžio į ikikorozinę būklę.

Ar kaip nors įtakojami vandens kokybė ir skonis?
Daugeliu atvejų nuosėdų sluoksniai, t.y. ištirpę metalai ir korozijos (rūdžių) produktai, kaip tik ir suteikia vandeniui nepageidaujamą skonį. Kai korozija  sustabdoma ir esami nuosėdų sluoksniai ištirpinami, vandens kokybė ir skonis kaip tik turi pagerėti.

Ar privaloma,įrengti Bauer valymo įrenginį naujų namų vandentiekio ir šildymo sistemose?
Daugeliu atvejų naujuose arba atnaujintuose pastatuose statybininkai arba pastatų savininkai visgi instaliuoja Bauer įrenginius, taip užtikrindami vandentiekio ir šildymo sistemų švarą ateičiai.

D.U.K. - Techniniai klausimai

Ar pakanka vieno įrenginio tiek šalto, tiek šilto vandens vandentiokio sistemoms? O kaip dėl šildymo sistemos?
Tai priklauso nuo to, kaip sistema yra sumontuota. Jei Bauer vandens valymo įreninys instaliuojamas vamzdyne iš karto po vandens skaitiklio, vieno vieneto dažniausiai pakanka. Jei yra atskiras katilas, skirtas karšto vandens paruošimui, gali reikti papildomo įrenginio. Šildymo sistema paprastai yra atskira ir uždara, todėl turi būti montuojamas atskiras Bauer įrenginys su filtru.

Ką reiktų daryti,išvalius vamzdyną?
Išnykus problemoms vamzdyne, tas pats įrenginys ir toliau bus naudojamas, kad būtų atliekama tolesnė nuolatinė vamzdyno apsauga nuo galimų nuosėdų sankaupų.

Ar įrenginys montuojamas į plastikinius vamzdynus?
Taip, nes plastikiniai vamzdžiai taip pat gali užsikimšti, ypač naudojant “kietą” vandenį. Bauer vandens valymo sistema neleidžia susidaryti nuosėdų sankaupoms. Be to, daugumos plastikinių vamzdynų sistemų detalės ar komponentai yra pagaminti iš metalo, kurie gali būti paveikti korozijos.

Kaip dažnai privalu keisti filtrą?
Tai priklauso nuo sistemos būklės ir nuosėdų kiekio joje. Paprastai poreikis keisti filtrą kinta nuo kelių dienų iki 6-12 mėnesių, jau pilnai išvalius sistemą. Pakankamai dažni filtro keitimo intervalai būna sistemos valymo pradžioje, tik įrengus Bauer.

Kiek elektros energijos suvartoja Bauer įrenginys?
Mažesni įrenginiai suvartoja apie 35 vatus, o didžiausias - mažiau nei 80 vatų, todėl elektros energijos suvartojimo išlaidos yra labai nedidelės, palyginti su gaunama nauda

Kokia reikalinga priežiūra įrenginiui?
Bauer vandens valymo įrenginys nereikalauja visiškai jokios priežiūros. Tik uždarose sistemose naudojamus filtrus privalu keisti.

Kiek svarbi yra vandens srauto kryptis?
Srauto kryptis nėra visiškai svarbi, įrenginys gali būti įmontuotas tiek į vertikalų, tiek į horizontalų vamzdį.

Ar sunku įdiegti įrenginį? Kiek ir kas kainuoja?
Įrenginį įmontuoti yra gana paprasta.Santechnikas gali tai padaryti per trumpą laiką mūsų instrukcijų pagalba. Įrengimo kaina, mūsų nuomone, yra pakankamai nereikšminga, palyginti su šio įrenginio teikiama naudą

D.U.K. – Aušinimas

Ar Bauer galima įrengti sistemoje, sudarytoje iš skirtingų medžiagų?
Taip. Pavyzdžiui, jei sistemos radiatoriai pagaminti iš metalo, o vamzdžiai plastikiniai, labai naudinga naudoti Bauer vandens valymo sistemą nuo pat eksploatacijos pradžios, nes pakankamai dažnai problemos pradeda atsirasti iš karto po tokios sistemos naudojimo pradžios. Bauer vandens valymo įrenginys padės išvengti problem sistemoje, ir žymiai pratęs sistemos tarnavimo laikotarpį.

Ar galima sumažinti arba sustabdyti cheminių medžiagų naudojimą apskritai?
Aušinimo sistemose korozija ir nuosėdų kaupimasis visada buvo pagrindinės problem priežastys. Pavyzdžiui, plastikų pramonėje naudojamos labai brangios antikorozinės priemonės. Ir daugeliu atvejų rezultatas, kaip matyti iš vandens mėginių, buvo priešingas: metalų nuosėdų tik padidėjo. Įdiegus Bauer vandens valymo įrenginį kartu su filtru, ir pradėjus aušinimo sistemoje naudoti tik gryną vandenį, sistemos korozija žymiai sulėtėjo ir, laikui bėgant, netgi visiškai buvo sustabdyta. Be to, mikrobų augimas sustojo nenaudojant net brangių biocidų, o tai yra didelis privalumas aplinkos apsaugos požiūriu.

Ar Bauer veikia glikolį naudojančiose sistemose?
Taip, veikia. Tačiau, kartais korozijos inhibitoriai, yra susimaišę su glikoliu, ir korozijos greitis iš tikrųjų yra paspartinamas. Remiantis mūsų patirtimi, grynas glikolio ir vandens mišinys yra mažiau kenksmingas.

Ar galima (reikia) sistemoje naudoti ir chemines medžiagas?
Naudojant Bauer vandens valymo įrenginį jokių chemikalų nereikia. Grynas vanduo geriausiai perduoda šilumą, taigi nėra prasmės sistemoje naudoti chemines medžiagas. Todėl, prieš Bauer prietaiso įrengimą, būtina chemines medžiagas iš sistemos pašalinti.

Kokia Bauer įtaka aušinimo normoms?
Grynas vanduo sistemoje ir švari sistema užtikrina geriausią įmanomą aušinimo efektyvumą. Net plonas kalkių nuosėdų sluoksnis veikia kaip izoliatorius ir taip prarandamas efektyvumas, kaip ir susidarant mikrobams. Visas šis neigiamas poveikis gali būti sustabdytas arba sumažintas Bauer vandens valymo sistemos pagalba.

D.U.K. – Bendri klausimai

Kiek Bauer prietaisas gali įtakoti šildymo išlaidų mažėjimą?
Tai priklauso nuo situacijos, t.y. kiek nuosėdų sluoksnių susiformavę vamzdyne ir pagrindinėse sistemos dalyse - šilumokaityje / katile, vožtuvuose ir radiatoriuose – sistemos naudojimosi laikotarpiu. Net plonas nuosėdų sluoksnis šilumos perdavimo sistemoje reikalauja žymiai padidinti vandens temperatūrą ir / arba srautą, norint pasiekti reikiamą kambario temperatūrą. Kuo švaresnė sistema, tuo geresnis efektyvumas ir mažiau energijos reikia.

Ar Bauer tiekia ir filtrus?
Taip. Mes gaminame labai aukštos kokybės filtrus ir jų kasetes, skirtas užtikrinti optimalius filtravimo rezultatus visose uždaros cirkuliacijos sistemose. Atviroms sistemoms, kaip pvz. aušinimo bokštai, mes specialiai sukūrėme didelės talpos ir pajėgumo filtrus.

D.U.K. - Šildymas

Ar senos rūdys ir kitos nuosėdos negali užkimšti vožtuvų, kai sistema pradedama valyti?
Bauer sistema susmulkina visas nuosėdas į mikro daleles, todėl negali kilti tokių problemų. Uždaro ciklo sistemose visas nuosėdas sutraukia atskiras filtras.

Kaip dažnai turime tikrinti filtro kasetės užterštumo lygį, ir ar tai sudėtinga?
Tai priklauso nuo to, kiek užteršta sistema. Filtro kasetės keitimo intervalą galima numatyti jau per pirmąsias kelias savaites, įrengus Bauer prietaisą. Filtro kasetės pakeitimo procedūra yra labai paprasta, mes pateikiame instrukcijas, kaip tai padaryti.

Kokios yra Bauer prietaisų veiklos sąnaudos?
Mažesni įrenginiai naudoja apie 30 vatų, o vienas didžiausių įrenginių - mažiau kaip 80 vatų elektros energijos, todėl išlaidos yra minimalios. Filtro kasetės kaina yra labai maža, palyginti su sistemos nuolatinės techninės priežiūros ir remonto sąnaudomis.

Iš kur žinoti, kad Bauer sistema iš tikrųjų veikia?
Mes paimame sistemos vandens vieną mėginį Bauer įrenginio instaliacijos metu, kitus 6-18 mėnesių laikotarpyje. Mėginiai analizuojami nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Šildymo sistemose sumažinamas ir sustabdomas efektyvumo blogėjimas. Tai paprastai pastebima didėjant kambario temperatūrai šildymo sezono metu, o tai, savo ruožtu, leidžia reguliuoti karšto vandens tiekimą šildymo sistemai. Laipsnišką sistemos efektyvumo gerėjimą lemia ir sistemos komponentų, pvz. radiatorių, ventilių išvalymas nuo nuosėdų.

Ar galima nenaudoti cheminių medžiagų šildymo sistemose?
Daugeliu atvejų cheminių medžiagų naudojimas parodė neįprastai didelį geležies (rūdžių) nuosėdų susidarymą. Didelis rūdžių kiekis sukelia sistemos sutrikimus, didinančius remonto išlaidas. Bauer vandens valymo įrenginys ištirpdo rūdis sistemoje, taip užtikrindamas tolygų sistemos veikimą.

Ar galima sistemoje chemines medžiagas naudoti?
Esant Bauer vandens valymo įrenginiui, jokių chemikalų nereikia. Grynas vanduo turi didžiausius šilumos perdavimo pajėgumus, todėl nėra prasmės sistemoje naudoti ir chemines medžiagas.Cheminės medžiagos turi būti iš sistemos pašalinamos iki Bauer įrenginio įdiegimo.

Ką daryti, jei mūsų sistemos vanduo visgi yra normalios kokybės?
Tai paprastai koreliuoja su mažesniu korozijos greičiu. Kita vertus, žemesnė temperatūra sistemoje, mažesnių matmenų vamzdžiai, modernūs termostatiniai ventiliai su mikro kanalais labai jautriai reaguoja net ir į nedidelį kiekį priemaišų. Daugeliu atvejų sistemos tinkamai neveikia nepaisant net ir  kokybiško vandens mėginių.

Ar reikia Bauer prietaisą įrengti prieš ar už šilumokaičio?
Nėra labai svarbu, bet mes rekomenduojame įrengti prietaisą prieš šilumokaitį, jei tik tai įmanoma padaryti.

Kur ir kaip turėtų būti įdiegtas filtras?
Geriausias būdas yra laikytis mūsų nurodymų ir filtrą įmontuoti šalia sistemos siurblio, siekiant užtikrinti pakankamą slėgio skirtumą. Taip pat, antrasis filtro vožtuvas turi būti reguliuojamas.

Užsisakyti Bauer projektavimo vadovą

Oficialus Bauer projektavimo vadovas suteiks jums išsamią techninę informaciją apie mūsų produktus, įskaitant gaires, kurios padės jums nustatyti reikiamą ir tinkamą produkto dydį bei galingumą su išsamiais diegimo nurodymais, mūsų visų produktų CAD vaizdais (2D ir 3D modelių).

Bauer inžinerijos gidas

Bauer ATP Taurė

Bauer Watertechnology didžiuojasi būdama Bauer Taurės, teniso turnyro, priklausančio ATP Challenger serijai, rėmėja. Norėdami gauti daugiau informacijos apie turnyrą, apsilankykite  svetainėje:

www.bauer-wt-cup.de
Bauer  ATP Taurė