Kodu

Seadme toime ja eelised

Kasutusvaldkonnad

Tooted

Müügiesindajad

Tehniline tugi

Referentsid

Kontakt

www.bauer-wt.ee

Uudised

Otsing
Majapidamised
Tarbeveesüsteemid
Elektroonikatööstus
Energeetika
Toiduainetööstus
Tervishoid
Hotellid / restoranid
Paberitööstus
Plastitööstus
Metallurgia
Transport
Majapidamised

Hooldusteenuseid pakkuvad firmad aitavad oma klientidel leida probleemidele majanduslikult soodsamaid lahendusi, mis ühtlasi arvestaks ka kliendi teiste vajaduste ja nõudmistega.

Bauer Watertechnology pakub lahenduseks tehnoloogiat, millega on võimalik kütte- ja hoolduskulusid oluliselt vähendada. Meie seadme rakendamine võimaldab eemaldada torude sisepinnalt sademest tekkinud ebatasasused ja säästab seeläbi kogu veesüsteemi koostisosi. Soojusvahetite, torustike ja küttekehade efektiivsus ning rentaablus suurenevad silmnähtavalt.

Vastandina keemilistele veetöötlus-seadmetele ei tule Pipejeti puhul kulutada raha keemiliste lisaainete peale. Tehnoloogia on rajatud magnetvälja füüsikalistele omadustele, mille paikapidavust on teaduslikult tõestanud paljud ülikoolid (sh Cranfield). Rakendatava tehnika tõhusust kontrollitakse sõltumatute ekspertide poolt erinevatel objektidel. Nende töö tagab klientidele parima võimaliku tulemuse.
 
design by Actum and time-line multimedia . Estonian version by JSR Tehnika Webmaster