«
»

Bauer Originalet
Vetenskapligt
Bevisad Effekt !

Läs mer, på fliken Nyheter

Du finner originalet för den Vetenskapliga publikationen och pressreleasen på länken.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714416300125Bauer vattenbehandling

Rengör rörsystemet och förbättra vattnet.
Spara pengar - och miljön !

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling

Bauer vattenbehandling tar bort avlagringar ur befintliga rörsystem, skyddar mot invändig korrosion, sparar energi och förlänger livslängden på alla komponenter i vattensystemet. Bauer förbättrar och säkerställer en hög vattenkvalité på ett miljövänligt sätt, helt utan kemikalier.

Bauer skyddar värme- kyl- och tappvattensystem oavsett var vatten används eller cirkuleras i rörsystem. Bauers verkan har prövats, testats och verifierats i praktiken i installationer för mer än 30 000 lägenheter, komersiella fastigheter samt industri enbart i Sverige.

Priset på en Bauerinstallation är bara en bråkdel av ett komplett stambyte eller ombyggnad. Därför är Bauer en lönsam investering både för gamla och nya rörsystem.

1. Förlängd livslängd på rörsystemen

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling.

Bauer vattenbehandling förlänger livslängden på rörsystem, värmeväxlare och övriga delar av systemet.

Erfarenheter från svenska fastigheter och industri visar att även äldre system får en betydande livstidsförlängning med hjälp av Bauers kemikaliefria vattenbehandling.

2. Sänkt underhållskostnad

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling.


Bauer avlägsnar befintliga avlagringar samt förebygger bildning av nya, och skyddar därmed hela rörsystemet mot interna haverier och funktionsstörningar.

När systemet blir rent, kommer det att fungera som avsett - problemfritt och ekonomiskt - långt in i framtiden, vilket innebär en betydande besparing av underhålls- och servicekostnader.

3. Minskad energiförbrukning

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling.

Bauer möjliggör en markant och väldokumenterad energibesparing genom att hålla värmeväxlande utrustning samt rörledningar rena vilket leder till en energieffektivisering av äldre anläggningar.

Blockeringar i ventiler och andra komponenter som orsakar ojämn fördelning av värme & kyla elimineras, gamla system blir renare och nya hålls rena från början.

4. Klart bättre vatten

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling.

Vattenkvaliteten kommer förbättras när systemet hålls rent och fritt från sediment. Även dricksvattnet kommer självklart bli ett klart bättre vatten !

5. Naturligtvis utan kemikalier

Fem starka skäl för Bauer vattenbehandling

Bauer fungerar helt utan kemikalier eller tillsatser, vilket gör det säkert och bra för miljön och rörsystemet. 

Bauer ersätter med prisbelönt teknologi behovet av kemikaliserad vattenbehandling i tappvattensystem, kylsystem samt värmesystem inom industri och fastighet.

Bauers designstöd

Kontakta oss så hjälper vi er med val av riktig produkt samt installationsinstruktioner.

Designguide

Bauer ATP Cup

Bauer ATP Cup är en internationell ATP tennisturnering organiserad av Bauer Watertechnology och House of Sports. Även andra ledande företag inom olika affärsområden deltar i detta samarbete. Ni finner mer information om turneringen på den officiella web-platsen för Bauer Cup på följande adress:

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus